תנאי שימוש

כללי

 1. אתר האינטרנט של חברת עגליס (להלן: "החברה") הינו אתר מידע ומכירות שכתובתו ברשת האינטרנט www.agalease-baby.co.il(להלן "האתר"). האתר פותח ומופעל ע"י החברה, אשר פרטיה המלאים מופיעים בסעיף ‎27 לתקנון זה.
 2. האתר מציע למכירה מגוון רחב של מוצרים בתחומי הריון, לידה והורות (להלן: "המוצרים") המיוצרים ומסופקים על-ידי מגוון רחב של יבואנים, יצרנים ונותני שירותים (להלן: "הספקים").
 3. "משתמש" בתקנון זה משמע: אדם הגולש באתר ו/המשתמש בשירותים ו/או במידע שמציע האתר.
 4. מטעמי נוחות נוקט התקנון בלשון זכר, ואולם כל הנאמר בו מתייחס לנשים ולגברים כאחד.
 5. הגלישה באתר ו/או השימוש במידע ו/או השירותים המוצעים בו הינם בכפוף להסכמה ולקבלת כל התנאים הכלולים בתקנון זה. תקנון זה יהווה את הבסיס המשפטי לכל סכסוך שעלול להיות בין החברה ובין המשתמש.
 6. החברה ו/או מי מטעמה רשאים להשעות, לחסום או להפסיק לאלתר גישת משתמש לשירות אם יפר את תנאי התקנון.
 7. הנהלת האתר רשאית לעדכן את תנאי התקנון מעת לעת.
 8. אין לעשות באתר או באמצעותו כל שימוש למטרות בלתי חוקיות.

הצגת מוצרים וביצוע רכישה

 1. עבור ביצוע רכישה באתר יתבקש המשתמש להירשם לאתר. בעת הרישום יתבקש המשתמש למסור את פרטיו האישיים, לרבות: שם ומשפחה, מספר תעודת זהות, כתובת דואר אלקטרוני פעילה, מען ומספר טלפון/נייד.
 2. המשתמש מצהיר כי ידוע לו ששימוש בפרטים אישיים כוזבים אסורה עפ"י חוק ומהווה עבירה פלילית. החברה תהיה רשאית לבטל רישום משתמש ו/או לבטל עסקה ככל שבוצעה תחת פרטים כוזבים.
 3. בעת ביצוע רכישה יתבקש המשתמש לשלם באמצעות כרטיס אשראי שהונפק עבורו על ידי חברת אשראי מוכרת בישראל. פרטי כרטיס האשראי אינם נשמרים ברישומי החברה.
 4. בכל מקרה, תנאי לביצוע רכישה ואספקת מוצר ע"י החברה יהיה השלמת כל הפרטים הנדרשים בדף ההזמנה וקבלת אישור חברת האשראי לתשלום בפועל בהתאם לפרטי הרכישה. מניין הימים לאספקת מוצר יחל מיום קבלת האישור כאמור.
 5. במקרה בו לא אושרה עסקה על-ידי חברות האשראי יקבל המשתמש הודעה מתאימה. לצורך השלמת הרכישה יידרש המשתמש ליצור קשר טלפוני עם החברה לצורך הסדרת התשלום בטרם תושלם העסקה.

אספקת המוצרים

 1. מועדי האספקה של מוצרי החברה מפורטים באתר (להלן: "מועדי האספקה"). ככל שלא צוין אחרת, מועדי האספקה יצוינו במספר ימי עסקים שהם כל יום למעט הימים שנקבעו על-ידי המפקח על הבנקים כימים שאינם ימי עסקים בנקאיים כגון: יום שבת, ימי שבתון, חגים וכד'.
 2. לאחר ביצוע רכישה באתר ובחירת אפשרות אספקת המוצר, לא יהיה ניתן לשנות את אפשרות האספקה אלא אם המוצר טרם נשלח ובכפוף לאישור פרטני מאת החברה. ככל שמשתמש בחר באיסוף עצמי של המוצר, לא יחויב בדמי משלוח. במקרה כזה, מחויב המשתמש לאסוף את המוצר שהזמין מחנות החברה כמפורט באתר וזאת בתוך 14 ימי עסקים ממועד ההזמנה, אלא אם נתקבלה הודעה אחרת על-ידי החברה. לקוח שיבחר לאסוף את המוצר מהחברה יתאם זאת עם החברה, באמצעות יצירת קשר טלפוני ישירות עם החברה או באמצעות הגעה לחנות בשעות הפעילות.
 3. בכל אפשרות בחירה אחרת שאינה איסוף עצמי, המוצרים יסופקו באמצעות שליחים ובמקרים ספציפיים באמצעות דואר ישראל – לפי בחירת הלקוח כאמור – לכתובת שנמסרה ע"י המשתמש בעת ביצוע ההזמנה והמופיעה בהודעת האישור (להלן: "הכתובת למשלוח"). אספקת המוצרים ושליחתם תתבצע על פי הוראות תקנון זה. אם המוצר הוזמן לכתובת שאינה כתובת מגורים, יש לפרט את פרטי הכתובת והמיקום (שם עסק, חברה וכד') בנוסף לשם המזמין.
 4. החברה ו/או מי מטעמה ו/או הספקים ו/או מי מטעמם לא ישאו בכל אחריות לעיכובים באספקת המוצרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתם, כגון: שביתות, השבתות, תקלות במערכת המחשוב או במערכות הטלפונים ו/או מערכות תקשורת, תקלות בשירות הדואר האלקטרוני, פעולות איבה ו/או כוח עליון (מלחמה, רעידת אדמה, מזג אוויר וכיו"ב), אירועים שייפגעו בהשלמת תהליך הרכישה ו/או בקיום מועדי האספקה. במקרים אלה רשאית החברה להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה, ולבטל את חיובו של המשתמש.
 5. מוצרים שיסופקו באמצעות דואר ישראל יישלחו בכפוף לזמן האספקה בדואר ישראל ובכפוף לטיב ולתנאי השירות המקובלים בדואר ישראל. יודגש בזאת, כי זמני האספקה של מוצרים שאינם מסופקים באמצעות שליחים אינם ניתנים לבקרה על-ידי החברה ו/או הספקים ואינם בשליטתם, והמשתמש מצהיר בזאת כי לא תהיה לו כל טענה נגד החברה ו/או מי מטעמה ו/או נגד הספקים ו/או מי מטעמם עקב שיבושים באספקה שלא באמצעות שליח.
 6. אספקת המוצרים באמצעות שליחים תתבצע בהתאם לתנאי האספקה של חברת המשלוחים מטעם החברה ובכפוף לרשימת היישובים של הספקים בהן מתבצעת שליחות עד לכתובת למשלוח למעט במקרים חריגים כפי שהם מפורטים בתנאי המשלוח. במידה ואין ביכולתה של חברת המשלוחים לבצע את המשלוח עד לכתובת למשלוח מכל סיבה שהיא, לרבות בשל תנאי מזג אוויר ו/או מצב בטחוני העלול לסכן את חיי המשלחים יישלחו המוצרים באמצעות דואר ישראל. יובהר בזאת, כי בכל הנוגע לביטול משלוח בשל התנאים שצוינו לעיל, תהיה החברה הפוסקת הבלעדית.
 7. במקרה של הובלה חריגה, על-פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה או מי מטעמה (כגון הובלה שלא ניתן לבצעה באמצעות מדרגות או מעלית, הובלה שנדרש מכשור מיוחד לביצועה או הובלה לקומות גבוהות), תחול כל עלות ההובלה, במלואה, על המשתמש.

 

 1. סוגי משלוח אפשריים

בעמוד עגלת הקניות ניתן לבחור את סוג המשלוח המתאים עבורכם. לצד כל סוג של משלוח מצוינים זמני משלוח מוערכים.

להלן דגשים הנוגעים לסוגי המשלוחים השונים:

איסוף עצמי בחנות – לאחר ביצוע הרכישה באתר תשלח חשבונית מס קבלה למייל המשתמש המהווה אישור כי העסקה בוצעה בהצלחה. נציג מטעם החברה ייצור קשר לצורך תיאום מועד האיסוף של המוצר מהחנות. המשתמש יוכל לבוא לאסוף את המוצרים במהלך שעות הפעילות של החנות כפי שמפורסם באתר. הזמנתו תישמר עבורו בחנות למשך 14 ימי עסקים אלא אם כן אושר אחרת על ידי החברה. האיסוף יבוצע מהכתובת בן גוריון 48 בהרצליה.

משלוח עד הבית 2-5 ימי עסקים – יחויב בעלות של 25 ₪.

שימו לב: על מנת לייעל את המשלוח אליכם, בעת הקניה באתר מומלץ לבחור משלוח לכתובת שבה הנכם נמצאים במהלך היום (עבודה, בבית או בכל כתובת אחרת לבחירתכם) .

הובלה והרכבה – ריהוט (שידות, מיטות, ארונות וכד') מתבצע ע"י יצרן הריהוט ובאחריותו לאחר תיאום עם החברה. התשלום עבור הובלה והרכבת הריהוט יבוצע ישירות אל מול המוביל מטעם יצרן הריהוט. המיטות מגיעות מפורקות ומורכבות בבית הלקוח. השידות מגיעות מורכבות ומובלות בשלמותן. באחריות הלקוח לוודא שהפתחים בביתו מספיק רחבים וכי השידה יכולה לעבור ללא צורך בפירוק והרכבה מחדש. למען הסר ספק, במידה ויתגלה במועד האספקה כי הריהוט אינו עובר בפתחים בבית הלקוח – פירוק והרכבת השידה מחדש יהיו בתשלום נוסף אשר יחול כולו על הלקוח בלבד.

מעקב משלוחים

משתמש שבחר באפשרות של משלוח עד הבית יקבל מנציג החנות קוד לצורך מעקב אחר המשלוח. יש להיכנס לאתר של חברת השילוח ולראות מה סטטוס המשלוח. ישנם מקרים בהם מוצר בודד (כגון עגלה) יישלח בשני משלוחים נפרדים מאחר ומדובר במוצר גדול המורכב משני חלקים. במצב כזה יקבל המשתמש שני קודים למעקב.

אזורי שילוח

ניתן לבצע הזמנות באתר לכל אזורי הארץ. במקרה שבו כתובת המשתמש אינה נמצאת באזורי השירות של חברת השילוח, החברה תשלח את המוצרים שהוזמנו באמצעות דואר ישראל. יתכנו אזורים בהם לא ניתן לקבל את המשלוח עד דלת הבית אלא אך ורק עד סניף הדואר האזורי הקרוב ביותר לבית המשתמש. תנאים אלו נקבעים ע"י חברת השליחויות ומפורסמים באתר האינטרנט שלה.

 1. מחירים ותשלומים
 • חיוב התשלום עבור מוצר יתבצע באמצעות כרטיס האשראי שאת פרטיו מסר המשתמש, במחיר שפורסם בדף המוצר בעת הזמנת המוצר, בתוספת הוצאות המשלוח, והכל כמפורט בסמוך לכל מוצר ו/או בדף המוצר ו/או בעגלת הקניות ו/או בקופה.
 • החברה תהיה רשאית לשנות את דמי הטיפול והמשלוח מעת לעת. המחיר התקף ביחס להזמנה שביצע משתמש הוא המחיר המפורסם באתר בעת שהושלם תהליך ההזמנה.
 • כל המחירים שמופיעים באתר כוללים מע"מ כחוק.
 1. ביטול רכישה/ החלפת מוצרים
 • לקוח רשאי לבטל את ההזמנה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-2010 (להלן: "התקנות").
 • ביטול ההזמנה יעשה מיום ביצוע ההזמנה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מבניהם
 • ביטול הזמנה יעשה באמצעות הדואר האלקטרוני info@agalease.co.il או בטלפון 09-9510100.
 • בביטול הזמנה לפי הכללים לעיל, לא יחויב הלקוח אלא בדמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר המוצר או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מבניהם.
 • במקרה של ביטול עסקה לאחר שהמוצר נשלח לבית הלקוח עלויות המשלוח חזרה לחנות יחולו על הלקוח בלבד וכן בעת ביטול העסקה לא יזוכה סכום עלות המשלוח הראשוני.
 • האמור בסעיף זה לא יחול על הטובין והשירותים הקבועים בסעיף 14ג (ד) לחוק הגנת הצרכן.
 • החברה לא תוכל לאפשר החלפת/החזרת פריט שנעשה בו שימוש או שאריזתו נפתחה.
 • החברה תהיה רשאית לבטל רכישה בכל אחד מהמקרים הבאים:
  1.ככל שיתגלה כי נפלה טעות חריגה וברורה על פניה ובתום לב בתיאור המוצר, לא יחייב הדבר את החברה, והיא תציין זאת באתר, תודיע על כך ללקוח לפני ביצוע החיוב  ובמידה וכבר בוצע חיוב, היא תאפשר ביטול והשבת מלוא הכסף ששילם הצרכן תהיה רשאית לבטל את הרכישה, כולה או חלקה.
  2.במידה ויתברר כי ההזמנה לוותה בפעילות בלתי חוקית של הקונה ו/או צד ג' כלשהו.
  3. כאשר העסקה בוצעה שלא כדין ושלא על פי תקנון זה.
  4. במידה והתגלה כי המוצר אזל מהמלאי, רשאי האתר לבטל את הרכישה או להציע מוצר חלופי שווה ערך. בוטלה הזמנה כאמור האתר לא יהיה אחראי ולא ישא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת המוצר אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.5.

 

ביטול הרכישה יימסר לקונה בטלפון ו/או בכתב לכתובת הדואר האלקטרוני אותה ציין בעת ביצוע ההזמנה.

 • במידה והמוצרים שנשלחו למשתמש הינם פגומים בעת קבלתם, על המשתמש להודיע על כך לחברה מיד לאחר שנודע לו על הפגם במוצר. המשתמש ישלח את המוצר אל החברה על חשבונו. לאחר בדיקה ע"י החברה ואישור המוצר כפגום, לחברה שתהיה הזדמנות להציע למשתמש להחליף את המוצר הפגום במוצר תקין. אם המשתמש יקבל הצעה כאמור, ישלח אל המשתמש המוצר החדש על חשבון החברה, והוא יזוכה בגין מחיר משלוח המוצר הפגום לחברה. אם סרב המשתמש להצעה כאמור יבוטל החיוב של כרטיס האשראי של המשתמש בגין המוצר, כולל כל תשלום עבור דמי משלוח, אריזה ודמי החזרה. מבלי לגרוע מהאמור, הקביעה באם המוצר היה פגום תהא על-פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה וביטול חיוב ו/או החזר כספי כאמור ייעשה רק לאחר שהחברה קבעה כי המוצר פגום.

בכדי להחזיר מוצר, או להחליפו באחר על המשתמש להשיב את המוצר בצירוף חשבונית מקורית ובאריזה המקורים בה הוא נשלח אליו. מוצר שלא יוחזר בשלמותו לרבות כל חלקיו, מוצר שהושחת נפגם אצל המשתמש (לרבות אריזתו) – יזוכה באופן חלקי או לא יזוכה כלל, עפ"י שיקול דעתה של החברה.

 1. אחריות
 • החברה מוכרת את המוצרים בשם הספקים ופועלת כמתווכת בין הספקים לבין מבצעי הפעולות. עם זאת החברה ו/או מי מטעמה אינם נושאים בכל אחריות לטיב המוצרים, לתכונותיהם, לשמות היצרנים ו/או לכל מצג שנעשה באתר בכל הנוגע לפרטים האמורים. האחריות המלאה והבלעדית בכל הנוגע למוצרים חלה על הספקים.
 • לעיתים יתכנו הפרשי גוונים בין תצלומי המוצרים המתפרסמים באתר לבין הגוונים המדויקים של המוצרים כפי שיסופקו בפועל. המוצרים באתר מוצגים בתום לב ובאחריות החברה, ואין בהצגתם באתר משום המלצה ו/או הבעת דעה מצד החברה לגבי אופיים של המוצרים, תכונותיהם, טיבם, שמות היצרנים וכיו"ב.
 • האחריות הבלעדית למוצרים, לאיכותם, לטיבם, לעמידותם ולתכולתם, לרבות הוראות הפעלה בשפה העברית, חלה על הספקים ובהתאם לתנאים המופיעים על תעודת האחריות שמצורפת אליהם, במידה ותצורף. הספקים לקחו על עצמם את כל החובות המוטלות על "עוסק" על פי חוק הגנת הצרכן, תשמ"א – 1981 והתקנות שהוצאו מכוחו והתחייבו כי לכל מוצר יש את כל האישורים הנדרשים על-פי חוק, כולל תו תקן ואישור משרד הבריאות.
 • החברה ו/או הספקים לא יהיו אחראיים על מוצרים שהתקנתם התבצעה על-ידי המשתמש.
 • בשום נסיבות לא תחול על החברה ו/או מי מטעמה אחריות כלשהי בגין נזק ישירו/או עקיף ו/או כל נזק אחר מכל סוג ומין הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש או בביצועי האתר, בגין עיכוב בשימוש או באי יכולת להשתמש באתר, באספקתם או באי אספקתם של מוצרים או שירותים, או בכל מידע, תוכנה, מוצר, שירות וגרפיקה נלווית שהושגו באמצעות האתר, ו/או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש באתר, בין בהתבסס על הסכם ובין בנזיקין, בין באחריות מוחלטת, ו/או כל עילה אחרת, אפילו אם נודע לחברה ו/או למי מטעמה על האפשרות של דמי נזיקין כאמור. אם המשתמש אינו שבע רצון מחלק כלשהו של האתר או מאחד מתנאי תקנון זה, ניתנת בפניו האפשרות לכתוב לחברה והחברה תבחן את פנייתו בקפידה.
 1. פרטיות
 • הפרטים האישיים שימסרו בעת רישום לאתר וביצוע רכישה יישמרו במאגר המידע של החברה (למעט פרטי כרטיסי האשראי אשר אינם נשמרים במאגר המידע של החברה בכל מקרה). החברה לא תעביר את הפרטים האישיים של משתמש לאף גורם אחר זולת לספקים במידת הצורך, וזאת רק על מנת להשלים את פעולות הרכישה שבוצעה באתר. למרות שעל-פי חוק אין חובה למסור לחברה פרטים אישיים, החברה לא תוכל לטפל בהזמנות אם לא תקבל פרטים אישיים אלו.
 • החברה תהא רשאית לשלוח בכפוף להסכמת הנמען אל משתמש דואר אלקטרוני, לפנות אליו בכתב או בעל-פה בכל מידע בדבר מבצעים של החברה, חידושים לגבי מוצרים בפרט וחידושים באתר בכלל, פרסומות מגופים מסחריים נבחרים וכיו"ב. אם משתמש אינו מעוניין שהחברה תפנה אליו כאמור לעיל, יהיה עליו לציין זאת במקום המיועד לכך בדואר אלקטרוני בפרסום שיקבל. כמו כן, מבלי לגרוע מהאמור בסעיף לעיל, המשתמש מצהיר כי הוא יודע ומסכים לכך שהחברה רשאית למסור את הפרטים שימסרו על-ידי משתמש לצורך ניתוח מידע סטטיסטי ומסירת מידע סטטיסטי זה לגורמים אחרים. במקרה זה, הנתונים לא יתייחסו אל המשתמש באופן אישי ולא יהיה ניתן לזהות אותו על-פי הנתונים הסטטיסטיים.
 • החברה מקדישה משאבים ונוקטת אמצעים מחמירים למניעת חדירה לאתר ו/או למחשבי החברה ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמשים באתר. עם זאת, לא ניתן לשלול שיבושים באופן מוחלט. על-כן, משתמש מצהיר בזאת כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד החברה ו/או נגד מי מטעמה עקב פגיעות, תקלות ו/או שיבושים כאמור העלולים להיווצר מחדירה כאמור.
 1. עוגיות (cookies)
  עוגיות הינן קבצי טקסט קטנים אשר מאוחסנים על-ידי השרת שעל גביו מאוחסן האתר, באמצעות הדפדפן של מבצע פעולה, על הכונן הקשיח של המחשב בו משתמש מבצע פעולה. העוגיות לא מכילות מידע שמזהה את המשתמש באופן אישי והוא יכול לכוון את תוכנת הדפדפן שלו כך שתסרב לקבל אותן. השימוש בעוגיות מאפשר לחברה לספק שירות מהיר ויעיל יותר ויחסוך מהמשתמש את הצורך להזין את פרטיו האישיים בכל פעם בעתיד.
 2. פרטי החברה
 • חברת עגליס – ליסינג לעגלות פרימיום בע"מ – מספר ח.פ. 514533256.
 • משרדי החברה ממוקמים בבן גוריון 48, בהרצליה.
 • את משרדי החברה ניתן להשיג בטלפון 09-9510100 בימים א'-ה' בשעות 9:00-16:00, ככל ומדובר בימי עסקים. כמו-כן, ניתן לפנות לחברה בכתב לכתובת החברה ו/או באמצעות דואר אלקטרוני לתיבה שכתובתה: info@agalease.co.il .
 1. זכויות יוצרים וקנין רוחני
 • אתר האינטרנט של החברה לרבות עיצובו, תוכנו, יישומי התוכנה שבו, השמות וסימני המסחר, הינם קניינם הבלעדי של החברה או של צד שלישי שהרשה לחברה להשתמש בו, והם מוגנים על ידי דיני מדינת ישראל, אמנות בינלאומיות ודיני מדינות זרות.
 • אין לערוך שינויים, להעתיק, לשכפל, לשווק, לפרסם, להפיץ, לשדר, להציג, לשנות, לייצר עבודות נגזרות, למכור או להשכיר, כל חלק מן האתר ו/או לעשות שימוש בשמות ובסימנים המסחריים המוצגים באתר, מבלי לקבל את הסכמת החברה מראש ובכתב.
 1. דין ושיפוט

הדין החל על הזמנות משתמש ועל תקנון זה, הוא הדין הישראלי בלבד.