הטיפים שלנו

Order 28580

אין תגובות 22/07/2018

{
"Branch": 30,
"CellPhone": "0507287171",
"City": "ירושלים",
"Country": "Israel",
"CreditAuthenitaciton": "66-001-001",
"CustomerId": 0,
"EmailAddress": "danielle.shirazi@gmail.com",
"IDNum": "",
"IsTaxable": true,
"Items": [
{
"Barcode": "150",
"Color": "2",
"Discount": 0,
"ItemID": "150",
"Price": "99",
"Subtotal": "99",
"Text": "בטיה אמבטיה – פומפיטיס",
"Qtty": 1
},
{
"Barcode": 4061,
"Color": -1,
"Discount": 0,
"ItemID": 4061,
"Price": "25",
"Qtty": 1,
"Subtotal": "25",
"Text": "דואר שליחים"
}
],
"Name": "דניאל שיראזי",
"PaymentsNumber": "1",
"POId": 1,
"RefTo": "דניאל",
"Remarks": "",
"ShipToCellPhone": "0507287171",
"ShipToCountry": "Israel",
"ShipToEmailAddress": "danielle.shirazi@gmail.com",
"ShipToName": "דניאל שיראזי",
"ShipToPOId": 1,
"ShipToState": "Israel",
"ShipToZipCode": "00000",
"ShiptoCity": "ירושלים",
"ShiptoStreet": "התקופה 8 דירה 14",
"State": "Israel",
"Street": "התקופה 8 דירה 14",
"Subtotal": "124",
"Totalpaid": "124",
"WebSiteDocumentID": 28580,
"ZipCode": "00000"
}