הטיפים שלנו

Order 28649

אין תגובות 22/07/2018

{
"Branch": 30,
"CellPhone": "0523925779",
"City": "תל אביב",
"Country": "Israel",
"CreditAuthenitaciton": "66-001-002",
"CustomerId": 0,
"EmailAddress": "hadas.opper@gmail.com",
"IDNum": "300181716",
"IsTaxable": true,
"Items": [
{
"Barcode": "4214",
"Color": -1,
"Discount": 0,
"ItemID": "4214",
"Price": "48",
"Subtotal": "48",
"Text": "2 מגבות פליטה מבמבוק NINO",
"Qtty": 1
},
{
"Barcode": 4061,
"Color": -1,
"Discount": 0,
"ItemID": 4061,
"Price": "25",
"Qtty": 1,
"Subtotal": "25",
"Text": "דואר שליחים"
}
],
"Name": "הדס שיף",
"PaymentsNumber": "1",
"POId": 1,
"RefTo": "הדס",
"Remarks": "",
"ShipToCellPhone": "0523925779",
"ShipToCountry": "Israel",
"ShipToEmailAddress": "hadas.opper@gmail.com",
"ShipToName": "הדס שיף",
"ShipToPOId": 1,
"ShipToState": "Israel",
"ShipToZipCode": "6437603",
"ShiptoCity": "תל אביב",
"ShiptoStreet": "Mitzpe 3 st",
"State": "Israel",
"Street": "Mitzpe 3 st",
"Subtotal": "73",
"Totalpaid": "73",
"WebSiteDocumentID": 28649,
"ZipCode": "6437603"
}