הטיפים שלנו

Order 29023

אין תגובות 28/07/2018

{
"Branch": 30,
"CellPhone": "0545207177",
"City": "תל אביב",
"Country": "Israel",
"CreditAuthenitaciton": "68-001-001",
"CustomerId": 0,
"EmailAddress": "maxluv2win@gmail.com",
"IDNum": "31199153",
"IsTaxable": true,
"Items": [
{
"Barcode": "31",
"Color": -1,
"Discount": 0,
"ItemID": "31",
"Price": "225",
"Subtotal": "225",
"Text": "פגוש תאומים בייבי ג'וגר",
"Qtty": 1
},
{
"Barcode": 4061,
"Color": -1,
"Discount": 0,
"ItemID": 4061,
"Price": "25",
"Qtty": 1,
"Subtotal": "25",
"Text": "דואר שליחים"
}
],
"Name": "מקס בוגדנוביץ'",
"PaymentsNumber": "1",
"POId": 1,
"RefTo": "מקס",
"Remarks": "",
"ShipToCellPhone": "0545207177",
"ShipToCountry": "Israel",
"ShipToEmailAddress": "maxluv2win@gmail.com",
"ShipToName": "מקס בוגדנוביץ'",
"ShipToPOId": 1,
"ShipToState": "Israel",
"ShipToZipCode": "00000",
"ShiptoCity": "תל אביב",
"ShiptoStreet": "שרת 26",
"State": "Israel",
"Street": "שרת 26",
"Subtotal": "250",
"Totalpaid": "250",
"WebSiteDocumentID": 29023,
"ZipCode": "00000"
}