הטיפים שלנו

Order 29433

אין תגובות 05/08/2018

{
"Branch": 30,
"CellPhone": "0544516153",
"City": "רמת גן",
"Country": "Israel",
"CreditAuthenitaciton": "71-001-001",
"CustomerId": 0,
"EmailAddress": "oedinger@gmail.com",
"IDNum": "039440631",
"IsTaxable": true,
"Items": [
{
"Barcode": "4213",
"Color": -1,
"Discount": 0,
"ItemID": "4213",
"Price": "98",
"Subtotal": "98",
"Text": "שמיכת עיטוף לתינוק NINO",
"Qtty": 1
},
{
"Barcode": 4061,
"Color": -1,
"Discount": 0,
"ItemID": 4061,
"Price": "25",
"Qtty": 1,
"Subtotal": "25",
"Text": "דואר שליחים"
}
],
"Name": "אורן אידינגר",
"PaymentsNumber": "1",
"POId": 1,
"RefTo": "אורן",
"Remarks": "קומה 12, חברת סמסונג, נא להשאיר אצל השומר.",
"ShipToCellPhone": "0544516153",
"ShipToCountry": "Israel",
"ShipToEmailAddress": "oedinger@gmail.com",
"ShipToName": "אורן אידינגר",
"ShipToPOId": 1,
"ShipToState": "Israel",
"ShipToZipCode": "00000",
"ShiptoCity": "רמת גן",
"ShiptoStreet": "שהם 2",
"State": "Israel",
"Street": "שהם 2",
"Subtotal": "123",
"Totalpaid": "123",
"WebSiteDocumentID": 29433,
"ZipCode": "00000"
}