הטיפים שלנו

Order 29463

אין תגובות 05/08/2018

{
"Branch": 30,
"CellPhone": "052-5737732",
"City": "קרית אונו",
"Country": "Israel",
"CreditAuthenitaciton": "71-001-002",
"CustomerId": 0,
"EmailAddress": "adi.shaviv@gmail.com",
"IDNum": "",
"IsTaxable": true,
"Items": [
{
"Barcode": "150",
"Color": "4",
"Discount": 0,
"ItemID": "150",
"Price": "99",
"Subtotal": "99",
"Text": "בטיה אמבטיה – פומפיטיס",
"Qtty": 1
},
{
"Barcode": "3366",
"Color": -1,
"Discount": 0,
"ItemID": "3366",
"Price": "49",
"Subtotal": "49",
"Text": "בובת מראה בי גיפטס",
"Qtty": 1
},
{
"Barcode": 4061,
"Color": -1,
"Discount": 0,
"ItemID": 4061,
"Price": "25",
"Qtty": 1,
"Subtotal": "25",
"Text": "דואר שליחים"
}
],
"Name": "עדי שביב",
"PaymentsNumber": "1",
"POId": 1,
"RefTo": "עדי",
"Remarks": "",
"ShipToCellPhone": "052-5737732",
"ShipToCountry": "Israel",
"ShipToEmailAddress": "adi.shaviv@gmail.com",
"ShipToName": "מיכל פוני",
"ShipToPOId": 1,
"ShipToState": "Israel",
"ShipToZipCode": "00000",
"ShiptoCity": "רמת השרון",
"ShiptoStreet": "הגנים 9",
"State": "Israel",
"Street": "הגנים 9",
"Subtotal": "173",
"Totalpaid": "173",
"WebSiteDocumentID": 29463,
"ZipCode": "00000"
}