הטיפים שלנו

Order 29528

אין תגובות 05/08/2018

{
"Branch": 30,
"CellPhone": "0544505098",
"City": "אבן יהודה",
"Country": "Israel",
"CreditAuthenitaciton": "71-001-003",
"CustomerId": 0,
"EmailAddress": "i@allon.com",
"IDNum": "318142866",
"IsTaxable": true,
"Items": [
{
"Barcode": "4553",
"Color": -1,
"Discount": 0,
"ItemID": "4553",
"Price": "450",
"Subtotal": "450",
"Text": "טרמפיסט לעגלת יויו פלוס",
"Qtty": 1
},
{
"Barcode": 4061,
"Color": -1,
"Discount": 0,
"ItemID": 4061,
"Price": "25",
"Qtty": 1,
"Subtotal": "25",
"Text": "דואר שליחים"
}
],
"Name": "אלון מסון",
"PaymentsNumber": "1",
"POId": 1,
"RefTo": "אלון",
"Remarks": "",
"ShipToCellPhone": "0544505098",
"ShipToCountry": "Israel",
"ShipToEmailAddress": "i@allon.com",
"ShipToName": "אלון מסון",
"ShipToPOId": 1,
"ShipToState": "Israel",
"ShipToZipCode": "40500000",
"ShiptoCity": "אבן יהודה",
"ShiptoStreet": "זוויתן 2\/4, ת.ד. 7257",
"State": "Israel",
"Street": "זוויתן 2\/4, ת.ד. 7257",
"Subtotal": "475",
"Totalpaid": "475",
"WebSiteDocumentID": 29528,
"ZipCode": "40500000"
}