הטיפים שלנו

Order 29585

אין תגובות 06/08/2018

{
"Branch": 30,
"CellPhone": "0505435366",
"City": "תל אביב",
"Country": "Israel",
"CreditAuthenitaciton": "72-001-001",
"CustomerId": 0,
"EmailAddress": "hila.bechar@gmail.com",
"IDNum": "",
"IsTaxable": true,
"Items": [
{
"Barcode": "3145",
"Color": -1,
"Discount": 0,
"ItemID": "3145",
"Price": "550",
"Subtotal": "550",
"Text": "טרמפיסט ישיבה בוגבו בי 5",
"Qtty": 1
}
],
"Name": "הילה אנדרסון",
"PaymentsNumber": "1",
"POId": 1,
"RefTo": "הילה",
"Remarks": "",
"ShipToCellPhone": "0505435366",
"ShipToCountry": "Israel",
"ShipToEmailAddress": "hila.bechar@gmail.com",
"ShipToName": "הילה אנדרסון",
"ShipToPOId": 1,
"ShipToState": "Israel",
"ShipToZipCode": "00000",
"ShiptoCity": "תל אביב",
"ShiptoStreet": "פינלס 6",
"State": "Israel",
"Street": "פינלס 6",
"Subtotal": "550",
"Totalpaid": "550",
"WebSiteDocumentID": 29585,
"ZipCode": "00000"
}