הטיפים שלנו

Order 29693

אין תגובות 07/08/2018

{
"Branch": 30,
"CellPhone": "0543933460",
"City": "כפר סבא",
"Country": "Israel",
"CreditAuthenitaciton": "73-001-001",
"CustomerId": 0,
"EmailAddress": "yaeli.kalmek@gmail.com",
"IDNum": "036742450",
"IsTaxable": true,
"Items": [
{
"Barcode": "1104",
"Color": -1,
"Discount": 0,
"ItemID": "1104",
"Price": "99",
"Subtotal": "99",
"Text": "סופי הג'ירפה",
"Qtty": 1
},
{
"Barcode": 4061,
"Color": -1,
"Discount": 0,
"ItemID": 4061,
"Price": "25",
"Qtty": 1,
"Subtotal": "25",
"Text": "דואר שליחים"
}
],
"Name": "יעל קליינר",
"PaymentsNumber": "1",
"POId": 1,
"RefTo": "יעל",
"Remarks": "אם לא בבית אפשר להשאיר ליד הדלת. קוד כניסה לבניין 0607 פעמון",
"ShipToCellPhone": "0543933460",
"ShipToCountry": "Israel",
"ShipToEmailAddress": "yaeli.kalmek@gmail.com",
"ShipToName": "יעל קליינר",
"ShipToPOId": 1,
"ShipToState": "Israel",
"ShipToZipCode": "4464701",
"ShiptoCity": "כפר סבא",
"ShiptoStreet": "שושנה דמארי 2",
"State": "Israel",
"Street": "שושנה דמארי 2",
"Subtotal": "124",
"Totalpaid": "124",
"WebSiteDocumentID": 29693,
"ZipCode": "4464701"
}