הטיפים שלנו

Order 29949

אין תגובות 12/08/2018

{
"Branch": 30,
"CellPhone": "054-6530731",
"City": "ירושלים",
"Country": "Israel",
"CreditAuthenitaciton": "74-001-002",
"CustomerId": 0,
"EmailAddress": "iliarst@gmail.com",
"IDNum": "",
"IsTaxable": true,
"Items": [
{
"Barcode": "30",
"Color": -1,
"Discount": 0,
"ItemID": "30",
"Price": "159",
"Subtotal": "159",
"Text": "פגוש יחיד בייבי ג'וגר",
"Qtty": 1
},
{
"Barcode": 4061,
"Color": -1,
"Discount": 0,
"ItemID": 4061,
"Price": "25",
"Qtty": 1,
"Subtotal": "25",
"Text": "דואר שליחים"
}
],
"Name": "איליה איטקין",
"PaymentsNumber": "1",
"POId": 1,
"RefTo": "איליה",
"Remarks": "",
"ShipToCellPhone": "054-6530731",
"ShipToCountry": "Israel",
"ShipToEmailAddress": "iliarst@gmail.com",
"ShipToName": "איליה איטקין",
"ShipToPOId": 1,
"ShipToState": "Israel",
"ShipToZipCode": "00000",
"ShiptoCity": "ירושלים",
"ShiptoStreet": "רשב\"ג 40",
"State": "Israel",
"Street": "רשב\"ג 40",
"Subtotal": "184",
"Totalpaid": "184",
"WebSiteDocumentID": 29949,
"ZipCode": "00000"
}