ליסינג

עסקה לדוגמא

מותג: בוגאבו
דגם: קמיליון דור 3
מחיר לצרכן: 5,350 ש"ח

לאחר בחירת העגלה המתאימה לכם, תוזמן עבורכם עגלה חדשה ישירות מהיבואן המורשה בארץ.

במועד ביצוע ההזמנה יגבה פקדון בגובה 12% ממחיר העגלה: (12%*5,350) =642 ש"ח.

הפיקדון יוחזר במלואו בתום העסקה לאחר החזרת העגלה לעגליס.

החזרת הפקדון מותנית בבלאי הנובע משימוש סביר בלבד.

משך העסקה

דמי שימוש חודשיים

סה"כ עלות עסקת הליסינג

אופצית רכישה

משך העסקהדמי שימוש חודשייםסה"כ עלות עסקת הליסינגאופצית רכישה
12 חודשים273 ש"ח3,276ש"ח2,074 ש"ח
18 חודשים219 ש"חש"ח 3,9421,408 ש"ח
24 חודשים190 ש"ח4,560 ש"ח790 ש"ח